rhy.fi
Etusivu

Tervetuloa Kittilän riistanhoitoyhdistyksen kotisivuille!
 
Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tai määrättävät tehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty riistahallintolain 2 luku 10§ ja 14 §:Hirvennahkojen keräys HETTULAN jäte/kierrätysasemalla,Rovaniementie 501.
Asemalle tullessa oikealla näkyvän kontin edessä suolasäkkejä lavallinen, ja vieressä suola astia.
Muuna aikana kuin Ma - Pe aukioloaikana, Portin KOODI on 0501
N. 8 kg suolaa yhteen nahkaan ja lavalle karvapuoli alaspäin.
Ilmoitus toiminnanohjaajalle:
Kuka toi, ja mille tilille KORVAUS eli 18 euroa.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua