rhy.fi
Etusivu

Tervetuloa Kittilän riistanhoitoyhdistyksen kotisivuille!
 
Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tai määrättävät tehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty riistahallintolain 2 luku 10§ ja 14 §:ssä.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua